II sesja wykładowa Akademii Niepodległości. Wykłady „Zbiorowy portret uczestników ruchu paramilitarnego” (dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz) oraz „Drużyniacy i strzelcy” (prof. Wiesław Jan Wysocki)

W poniedziałek 26 marca 2018 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się druga już w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchać będą mogli wykładów dr hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) pt.: „Zbiorowy portret uczestników ruchu paramilitarnego” oraz prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) pt. „Drużyniacy i strzelcy”. Poniżej można zapoznać się z treścią obu wykładów, które zarejestrowane zostały w postaci nagrania video przez Krzysztofa Kleczka (Książnica Cieszyńska), a także z fotoreportażem z jego przebiegu autorstwa Anny Fedrizzi-Szostok (Książnica Cieszyńska).