IX sesja wykładowa Akademii Niepodległości. Wykłady „Roman Dmowski i Komitet Narodowy Polski a Armia Polska we Francji 1917-1919” (dr. hab. Krzysztof Kaczmarski) oraz „Europa imperiów czy Europa narodów. Paryski kongres pokojowy 1919” (prof. dr. hab. Krzysztof Kawalec)

W poniedziałek 30 września  2019 r. o godz. 16.30 w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się IX sesja wykładowa Akademii Niepodległości organizowana przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Książnicą. Tym razem studenci Akademii wysłuchać mogli wykładów dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego (IPN Rzeszów) pt. „Roman Dmowski i Komitet Narodowy Polski a Armia Polska we Francji (1917-1919)” oraz  prof. dr. hab. Krzysztofa Kawalca (Uniwersytet Wrocławski) pt. „Europa imperiów czy Europa narodów. Paryski kongres pokojowy 1919”. Poniżej można zapoznać się z treścią obu wykładów w postaci nagrań video zarejestrowanych przez Książnicę Cieszyńską, a także z fotoreportażem z jego przebiegu.