V sesja wykładowa Akademii Niepodległości. Wykłady „Dyplomaci i żołnierze” (prof. dr hab. Krzysztof Kawalec) oraz „Budowanie państwowości” (prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki)

W poniedziałek 5 listopada 2018 r. o godz. 16.30 w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się piąta już w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchać mogli wykładów prof. dra hab. Krzysztofa Kawalca (Uniwersytet Wrocławski) pt.: Dyplomaci i żołnierze. Działania na rzecz odbudowy państwa polskiego podczas I wojny światowej oraz prof. dra hab. Zdzisława Juliana Winnickiego pt. Budowanie państwowości – Rada Regencyjna Królestwa (Państwa) Polskiego – geneza, działalność, znaczenie. Poniżej można zapoznać się z treścią obu wykładów w postaci nagrań video zarejestrowanych przez Książnicę Cieszyńską, a także z fotoreportażem z jego przebiegu autorstwa Anny Fedrizzi-Szostok (Książnica Cieszyńska).