Cieszyn 1918 | Pamięć

Pamięć o wydarzeniach przełomu października i listopada 1918 roku była na Śląsku Cieszyńskim pielęgnowana w różnym stopniu – w zależności od panującego ustroju politycznego oraz ich odległości w czasie. Nie licząc okresu bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, w większej mierze przypominano o nich przy rocznicach „okrągłych”. W 1928 r. odbył się m.in. wiec na rynku w Cieszynie, zjazd byłych uczestników przewrotu, uroczysta akademia w teatrze oraz nabożeństwa. Od kiedy w 1937 r. Świętem Niepodległości ogłoszono dzień 11 listopada, skupiano się na kultywowaniu już głównie wydarzeń z Warszawy. Szczególnie hucznie obchodzona była 20. – jak się miało okazać, ostatnia przed wybuchem II wojny światowej – rocznica odzyskania niepodległości, którą uświetnił swoją obecnością prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, wizytujący wówczas przyłączone do Polski Zaolzie. Towarzyszyło mu wielu wysokich urzędników państwowych, m.in. premier Felicjan Sławoj-Składkowski. Główne uroczystości odbyły się na błoniach w Cieszynie Zachodnim. Jednocześnie w dwudziestoleciu międzywojennym ukazało się drukiem kilka cennych prac autorstwa postaci osobiście zaangażowanych w omawiane wydarzenia – Włodzimierza Dąbrowskiego, Klemensa Matusiaka, Franciszka Latinika oraz Jerzego Szczurka. Pamięci żołnierzy poległych w czasie najazdu czeskiego w styczniu 1919 r. poświęcone zostały dwa pomniki autorstwa Jana Raszki (Skoczów 1924, Cieszyn 1934 – oba zniszczone przez Niemców na początku II wojny światowej) oraz wiele mniejszych monumentów rozsianych m.in. na cmentarzach w całym regionie. Po II wojnie światowej upamiętniano już zupełnie inne wydarzenia, na czele z pompatycznie obchodzoną początkiem listopada rocznicą rewolucji październikowej. Rugowana, a z czasem już tylko spychana na margines pamięć o niepodległościowym zrywie polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego z 1918 r. publicznie przypominana była tylko przez środowisko regionalnych historyków. Okazalej obchody wypadły w roku 1968, gdy nie tylko zorganizowano w Domu Narodowym dużą wystawę, ale również uroczystą akademię w cieszyńskim teatrze, w której udział wzięli włodarze miasta i powiatu. Kolejnym „okrągłym” rocznicom towarzyszył coraz większy splendor. W 1988 r., u schyłku PRL-u,

miały już miejsce nie tylko wystawa i akademia, ale także odsłonięcie pomnika na placu Wolności w Cieszynie i sprowadzenie do miasta urny z prochami Jerzego Szczurka. W okresie rządów komunistycznych mocno eksponowano społeczny wymiar wydarzeń z 1918 r. i rolę, jaką w ich przebiegu odegrały konflikty klasowe. Po przemianach politycznych lat 1989-1990 rocznice mogły być obchodzone już bez jakiejkolwiek ideologicznej nadbudowy.

Pierwsza strona Głosu Ziemi Cieszyńskiej z 17 października 1958 r. Wśród informacji o ważnych obchodach brak 40. rocznicy powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, wyeksponowano za to jubileusze Komunistycznej Partii Polski, Ludowego Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej

Wystawa „60 lat Rady Narodowej“ w Galerii Domu Narodowego w Cieszynie, październik 1978 r. Na jednej z fotograf i… towarzysz Edward Gierek

Uroczyste obchody 10. rocznicy odzyskania niepodległości. Przemowa ks. Eugeniusza Brzuski pod Domem Narodowym w Cieszynie, 1 listopada 1928

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę autorstwa Jana Raszki 28 października 1934. Wśród 16 kartuszy umieszczonych u stóp cokołu pomnika, 4 odnoszą się do walk z Czechami w styczniu 1919 r.

Przemowa prezydenta Ignacego Mościckiego na błoniach w Cieszynie Zachodnim, 11 listopada 1938

Wspomnienia uczestników wydarzeń związanych
z powrotem Śląska Cieszyńskiego do Macierzy

Włodzimierz Dąbrowski

Rok walki o rządy na Śląsku Cieszyńskim,

Cieszyn 1919

Jerzy Szczurek

Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. Cz. 3. Przewrót polityczny i wojskowy,

Cieszyn 1928

Klemens Matusiak

Walki o Ziemię Cieszyńską w latach 1914-1920,

Cieszyn 1930

Franciszek Ksawery Latinik

Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919,

Cieszyn 1934

Księga protokołów

Najnowszym wydawnictwem poświęconym Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego jest księga protokołów z jej posiedzeń plenarnych, wydana przez Książnicę Cieszyńską w ramach serii Bibliotheca Tessinensis końcem 2016 r. Edycja została przygotowana w dwóch woluminach. Pierwszy zawiera tytułowe protokoły w liczbie 107, z okresu od 19 października 1918 r. do 4 sierpnia 1920 r. w opracowaniu prof. Edwarda Długajczyka i dr. Miłosza Skrzypka (notabene prawnuka jednego z dowódców przewrotu wojskowego w cieszyńskim garnizonie), a także obszerne wprowadzenie historyczne. W drugim, opracowanym przez dr. M. Skrzypka, opublikowano 174 dokumenty, które w sposób bezpośredni odnoszą się do kwestii przez plenum podejmowanych, czy wręcz samych w sobie stanowiących przedmiot obrad. Do książek dołączona została płyta ze skanami oryginalnych protokołów oraz dokumentów. Przez kilkadziesiąt lat księgi protokołów posiedzeń plenarnych Rady uchodziły za zaginione, zostały odnalezione dopiero w 1990 r. Plany wydania źródła w wersji drukowanej sformułowano natychmiast po odnalezieniu protokołów, finalizacja przedsięwzięcia była jednak możliwa dopiero za sprawą grantu przyznanego bibliotece w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Cz. 1 Wyd. Edward Długajczyk i Miłosz Skrzypek, Cieszyn 2016

Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Cz. 2. Dokumenty dodatkowe Wyd. Miłosz Skrzypek, Cieszyn 2016