JÓZEF BUZEK – film z cyklu „Pierwsi Niepodlegli”

W memoratywnym cyklu filmowym „Pierwsi Niepodlegli” przyszedł czas na zaprezentowanie postaci prof. Józefa Buzka, cichego bohatera polskiej niepodległości (w jej formalnoprawnym kształcie) i włączenia w nią obszaru Śląska Cieszyńskiego, założyciela i pierwszego dyrektora GUS, współtwórcy  Statutu Organicznego Woj. Śląskiego, ludowca i przyjaciela Witosa, współzałożyciela Unii Paneuropejskiej. Zapraszamy na seans… 

Film i prezentowany tekst są częścią projektu edukacyjno-badawczo-filmowego „Pierwsi Niepodlegli”,
którego partnerem lokalnym jest Książnica Cieszyńska.