LEON WOLF – film z cyklu „Pierwsi Niepodlegli”

Frysztacki  adwokat,  organizator akcji werbunkowej do Legionów, członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego a potem niezłomny obrońca polskości na  Zaolziu przyznanego w  1920 r. Czechosłowacji,  poseł  do parlamentu w Pradze a po rewindykacji Zaolzia w październiku 1938 r.  – starosta frysztacki  i  Marszałek – Senior Senatu RP.  Kolejnym bohaterem naszego cyklu jest Leon Wolf.  Zapraszamy  na seans.

Film i prezentowany tekst są częścią projektu edukacyjno-badawczo-filmowego „Pierwsi Niepodlegli”,
którego partnerem lokalnym jest Książnica Cieszyńska.