VI sesja wykładowa Akademii Niepodległości. Wykłady „Dziedzictwo zaborów i budowanie Niepodległej” (prof. dr hab. Janusz Odziemkowski) oraz „»Wolność nie jest nam dana…«, czyli rozważania o Ojcach Niepodległej Rzeczypospolitej” (dr hab. Tomasz Panfil)

W poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się pierwsza w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchać mogli wykładów prof. dra hab. Janusza Odziemkowskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) pt.: „Dziedzictwo zaborów i budowanie Niepodległej” oraz dra hab. Tomasza Panfila (IPN Lublin) pt. „»Wolność nie jest nam dana…«, czyli rozważania o Ojcach Niepodległej Rzeczypospolitej (Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos)”. Poniżej można zapoznać się z treścią obu wykładów w postaci nagrań video zarejestrowanych przez Książnicę Cieszyńską, a także z fotoreportażem z jego przebiegu autorstwa Anny Fedrizzi-Szostok (Książnica Cieszyńska).