IV sesja wykładowa Akademii Niepodległości w Cieszynie

We wtorek 11 września 2018 r. o godz. 16.30 w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się czwarta w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchają wykładu dra Wojciecha Muszyńskiego (IPN Warszawa) i dra Rafała Sierchuły (IPN Poznań) zatytułowanego Generał Józef Haller (1873-1960) i jego żołnierze. Zgodnie z zasadami przyjętymi na pierwszym tegorocznym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości, jego uczestnicy otrzymać będą mogli potwierdzenie udziału w indeksach akademickich. Ci zaś spośród gości, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w poprzednich spotkaniach, będą się mogli zaopatrzyć zarówno w same indeksy, jak i inne związane z Akademią gadżety.

 

Generał Józef Haller (1873-1960)

„Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej przez bolszewickie hordy. Wtedy udało się uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola gen. Józefa Hallera była w tym dziele nie do przecenienia. Niestety, postać generała współcześnie popadła niemal w zapomnienia. Tymczasem Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera. Wykład zatytułowany „Generał Józef Haller (1873-1960) i jego żołnierze”, który wygłoszony zostanie w ramach Akademii Niepodległości przez Wojciecha Muszyńskiego i Rafała Sierchułę, współautorów wydanego w minionym roku monumentalnego albumu poświęconego generałowi, przybliżyć powinien cieszyńskim słuchaczom jego niezwykła biografię i dokonania w służbie Rzeczpospolitej.

 

Wojciech Muszyński (ur. 1972) – historyk, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie, dr nauk humanistycznych, współautor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących historii obozu narodowego w tym m.in.: W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych 1939-1945 (2000), Błękitna dywizja. Ochotnicy hiszpańscy na froncie wschodnim 1941-1945 (2002), Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944 (2011), Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy, współaut. M.J. Chodakiewicz i Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (2015), Józef Haller 1873-1960, współaut. K. Kaczmarski i R. Sierchuła (2017), Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, współaut. M. Bechta (2017).

Rafał Sierchuła (ur. 1968) – historyk, pracownik BBH IPN w Poznaniu, dr nauk humanistycznych, współautor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących historii obozu narodowego w tym m.in.: Brygada Świętokrzyska NSZ (1994), Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-47 (2001), Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów (2010); „Wierni do końca”. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” Męczenników II wojny światowej (2012; 2014; 2016); Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman  (1908-1948). Biografia polityczna (2013).  Drezdeński szafot (2016); Maria Mirecka – Loryś, Wspomnienia 1951-2010, wspólnie z K. Kaczmarskim (2016) .Józef Haller 1873-1960, współaut. K. Kaczmarski i W. Muszyński (2017).

 

Wybór materiałów z „Gwiazdki Cieszyńskiej” na temat gen. J. Hallera i Hallerczyków znaleźć można w niniejszym serwisie.

Dotychczasowe wykłady w ramach Akademii Niepodległości w Cieszynie:

– Inauguracja, 11 grudnia 2017 r.:
dr hab. Lech Krzyżanowski:
Józef Piłsudski – twórca Niepodległej

– I Sesja wykładowa, 22 stycznia 2018 r.:
prof. Włodzimierz Suleja: Socjalistyczna irredenta, dr Miłosz Skrzypek: Cieszyńskie drogi do Niepodległej

– II Sesja wykładowa, 26 marca 2018 r.:
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Zbiorowy portret uczestników ruchu paramilitarnego,  prof. Wiesław Jan Wysocki: Drużyniacy i strzelcy

– III Sesja wykładowa, 22 maja 2018 r.:
prof. dr hab. Andrzej Chwalby: Legionowy wysiłek, dr Jerzy Kirszak: Generał Kazimierz Sosnkowski – współtwórca niepodległości